Rola Pełnomocnika ds. Jakości w produkcji na zlecenie

24.12.20
Adex
Rola Pełnomocnika ds. Jakości w produkcji na zlecenie

Warto wiedzieć, że osobą odpowiedzialną za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością jest tzw. Pełnomocnik ds. Jakości. Posiada on szeroki zakres kompetencji. Proces wdrażania systemu zarządzania jakością jest trudny i skomplikowany zatem niezbędne jest, aby Pełnomocnik ds. Jakości posiadał duże doświadczenie oraz bogatą wiedzę z tego zakresu. 

Co wchodzi w zakres kompetencji Pełnomocnika ds. Jakości?

Jego zadaniem jest nadzór nad realizacją systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Zakres jego kompetencji różni się w zależności od firmy i indywidualnych ustaleń z kierownictwem. W zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Jakości wchodzą: reprezentowanie organizacji wobec klientów oraz jednostek certyfikujących, monitorowanie zgodności działań Firmy z wymaganiami prawnymi, sterowanie pracami projektowymi, opracowanie Księgi Jakości oraz podstawowych procedur, sprawowanie nadzoru nad dokumentacją, w tym również jej aktualizację, prowadzenie szkoleń dla pracowników Firmy, zarządzanie audytami wewnętrznymi, działaniami korygującymi oraz oceną ryzyka, a także organizacja przeglądu zarządzania. Jest to szeroki zakres kompetencji, który jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak zostać dobrym Pełnomocnikiem ds. Jakości?

Idealni kandydaci do tego zawodu to osoby z bogatą wiedzą z zakresu wymagań prawnych, zasad zarządzania i technik jakości. Osoby pracujące na tym stanowisku powinny mieć doświadczenie i umiejętności sprawdzone w praktyce. Niezbędna w tym zawodzie okazuje się być znajomość zasad funkcjonowania systemu jakości w organizacji i podejście procesowe stosowane w systemie zarządzania jakością. Ważne są zdolności mediacyjne i komunikacyjne. Pełnomocnik ds. Jakości powinien być osobą, która cieszy się autorytetem w organizacji i jest partnerem zarówno dla  klienta, jak i  kierownictwa, a także jednostek certyfikujących i pracowników.

Pełnomocnik ds. Jakości pełni zatem kluczową rolę w zapewnieniu sprawnie działającego systemu zarządzania jakością. Wykonując swoje zadania ściśle współpracuje z najwyższym kierownictwem zakładu produkcyjnego. Odpowiednio skonstruowane procesy to pewność, że produkcja kontraktowa kosmetyków czy perfum na zlecenie jest powtarzalna, właściwie udokumentowana i zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu do rąk konsumentów trafiają tylko bezpieczne produkty o najwyższej jakości.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji